24425149
Gørløsevej 6B 3550 Slangerup


Målsætning

Idrætsforeningen arbejder målrettet på at tilbyde aktiviteter der tilgodeser medlemmer og potentielle medlemmers behov.
I idrætsforeningen vil vi styrke samarbejdet på tværs af de forskellige idrætsgrene for på den måde at "løfte i flok".
Vi respekterer hinanden og ser forskellighed som en styrke der gavner foreningen.
Vi vil fokusere på at skabe et anderkendende miljø hvor der er plads til alle.Værdier
  • Idrætsforening for alle.

  • Samarbejde.

  • Respekt.

  • Trivsel.Vision

Borgerne i Uvelse/Lystrup ser UIF som deres foretrukne sted at dyrke sport.
UIF tilbyder de idrætsgrene, som borgerne efterspørger.
UIF bidrager til borgernes mulighed for et sundt og godt helbred (både fysisk og psykisk)Mission

Skabe en ramme og et miljø der giver borgerne i Uvelse/Lystrup lyst til at deltage og være en del af fællesskabet.
Give eksisterende og nye idrætsgrene lyst til at være en del af UIF.
Skabe faciliteter der kan tiltrække nye idrætsgrene.
Prioriterer aktiviteter der styrker det sociale samvær.
Samarbejde med UFC om udviklingen af vores fælles målsætning om mere aktivitet i hallen.

Sponsor