29678382
Gørløsevej 6A 3550 Slangerup


  • Oprettet d. 20-02-2019
  • UIF

Generalforsamling 2019

Generalforsamling
i Uvelse Idrætsforening
onsdag d. 27. februar 2019 kl.19.00.
i Uvelse Fritidscenter


Dagsorden:
1. Valg af stemmetæller
2. Valg af dirigent
3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. foreningens formand
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 2018 samt budget 2019 v. foreningens kasserer
5. Beretning fra afdelingsformænd/kvinder
        a. Badminton
        b. Gymnastik
        c. Floorball
        d. Fodbold
6. Valg til bestyrelsen: på valg er kasserer
7. Valg af revisorer
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Sponsor